Nước cạn thì bèo nổi, vốn cạn thì làm cách nào để tiếp tục chơi đây?
Bằng chứng cho thấy rất nhiều khách hàng đến với chúng tôi đã có cơ hội thu hồi vốn của mình, nếu bạn cũng muốn lấy lại cả vốn và lãi hãy tham gia lấy cầu của chúng tôi đảm bảo may mắn sẽ đến.

Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.

Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.

– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ

– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.

Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-12Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề166
03-12Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1181
02-12Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5265
01-12Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 098
30-11Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 692
29-11Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
28-11Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1263
27-11Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt180
26-11Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt198
25-11Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt269
24-11Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt153
23-11Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9166
22-11Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt65
21-11Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề152
20-11Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt261
19-11Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2173
18-11Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt98
17-11Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề50
16-11Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt168
15-11Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt254
14-11Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 090
13-11Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề196
12-11Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt70
11-11Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt283
10-11Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt155
09-11Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6172
08-11Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt94
07-11Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt81
06-11Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4197
05-11Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8291
04-11Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt55
03-11Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt298
02-11Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2164
01-11Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt154
31-10Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6294
30-10Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt161
29-10Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề61
28-10Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề77
27-10Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt99
26-10Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt167
25-10Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt83
24-10Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8188
23-10Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4268
22-10Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt287
21-10Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt52
20-10Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt75
19-10Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 054
18-10Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0282
17-10Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt51
16-10Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0266
15-10Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3272
14-10Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 462
13-10Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0288
12-10Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt93
11-10Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 075
10-10Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2273
09-10Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt195
08-10Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề171
07-10Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4273
06-10Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt294
05-10Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3163
04-10Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt90
03-10Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 688
02-10Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề260
01-10Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 878
30-09Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 358
29-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề170
28-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 853
27-09Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt289
26-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt299
25-09Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 971
24-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8273
23-09Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2259
22-09Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt67
21-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt76
20-09Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 391
19-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt173
18-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0256
17-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt66
16-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 498
15-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0196
14-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2256
13-09Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 075
12-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3184
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề290
10-09Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt262
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 558
08-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt299
07-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6178
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6276
05-09Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7198
04-09Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt173
03-09Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt58
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8156
01-09Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt167
31-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 063
30-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt51
29-08Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7191
28-08Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt57
27-08Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt89
26-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt82
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4161
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề279
23-08Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 456
22-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt93
21-08Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1156
20-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt90
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3196
18-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt87
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề186
16-08Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9165
15-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt64
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề64
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề92
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4151
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9172
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề162
09-08Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt285
08-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 671
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề93
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 269
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1155
04-08Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7287
03-08Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt250
02-08Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt163
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề74
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề152
30-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt183
29-07Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8290
28-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 555
27-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt289
26-07Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt59
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5298
24-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2266
23-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2185
22-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt52
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 468
20-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6261
19-07Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9280
18-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8271
17-07Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt159
16-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt167
15-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt64
14-07Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt259
13-07Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt167
12-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 568
11-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 160
10-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2182
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề154
08-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 568
07-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 658
06-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt259
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề263
04-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt88
03-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt269
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề173
01-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6250
30-06Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt282
29-06Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt195
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9184
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề161
26-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt75
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 353
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7169
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 664
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 666
21-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt68
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3254
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 157
18-06Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5199
17-06Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt96
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3166
15-06Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt193
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5168
13-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1159
12-06Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề278
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 671
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3285
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề58
08-06Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7153
07-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt199
06-06Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9292
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8171
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 080
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7162
02-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 396
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 273
31-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1277
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 663
29-05Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7280
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5180
27-05Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7178
26-05Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1289
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1177
24-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 691
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7196
22-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 457
21-05Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt90
20-05Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt91
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1161
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề97
17-05Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề273
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5158
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề295
13-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9270
12-05Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 257
10-05Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4287
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4276
08-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1171
07-05Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt56
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0295
05-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt53
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề69
03-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 682
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6292
01-05Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0187
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề297
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề79
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9267
27-04Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt169
26-04Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5195
25-04Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt83
24-04Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 593
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 799
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *