Để chiến thắng các chủ lô đề anh em phải có chiến thuật lấy số hợp lý và chuẩn. Các con số chúng tôi đưa cho các bạn đều vận dụng tất cả các phương pháp từ đó lấy số có sắc xuất về lớn nhất nên anh em yên tâm lấy số nhé.

Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.

Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.

– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ

– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.

Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
04-12
04-12250,916,667,694Trúng 694106
03-12936,942,162,166Trượt122
02-12396,740,479,302Trượt171
01-12264,042,461,699Trượt107
30-11633,048,443,025Trượt103
29-11713,548,025,625Trượt112
28-11514,303,139,913Trúng 913189
27-11268,747,199,872Trượt184
26-11436,852,127,382Trượt157
25-11856,083,848,807Trượt117
24-11569,248,183,327Trượt197
23-11368,758,865,679Trượt128
22-11886,309,992,416Trượt187
21-11622,470,924,948Trúng 948198
20-11744,159,869,253Trượt135
19-11333,240,713,619Trượt131
18-11302,963,765,609Trượt104
17-11997,892,928,188Trượt124
16-11123,094,156,082Trượt148
15-11616,545,875,214Trượt101
14-11567,800,221,731Trúng 800120
13-11680,555,237,653Trượt142
12-11422,455,757,963Trượt189
11-11310,164,040,405Trượt147
10-11670,008,369,385Trúng 670192
09-11132,882,153,570Trượt190
08-11656,438,643,111Trượt119
07-11336,357,283,613Trượt190
06-11525,562,951,639Trượt115
05-11939,692,091,910Trượt178
04-11253,564,717,397Trượt114
03-11129,143,434,544Trượt125
02-11516,181,363,992Trượt117
01-11403,086,322,299Trượt177
31-10276,199,310,115Trượt170
30-10183,416,926,931Trượt194
29-10539,749,455,375Trượt186
28-10065,809,635,473Trượt159
27-10168,021,689,491Trượt140
26-10787,339,295,788Trúng 788165
25-10461,819,064,001Trượt185
24-10572,491,015,976Trượt129
23-10677,073,892,844Trúng 844141
22-10175,461,148,466Trượt171
21-10143,094,775,143Trượt181
20-10635,398,372,648Trượt167
19-10521,917,342,305Trúng 305140
18-10124,107,569,600Trúng 600115
17-10535,907,777,945Trượt163
16-10613,236,342,720Trượt149
15-10022,075,270,187Trượt139
14-10517,695,998,169Trượt115
13-10083,587,287,254Trượt165
12-10547,648,292,985Trượt195
11-10069,056,139,529Trượt129
10-10690,735,877,904Trượt111
09-10529,650,905,344Trượt132
08-10578,293,929,653Trượt111
07-10430,202,338,549Trượt177
06-10759,056,893,734Trượt125
05-10598,647,943,354Trượt130
04-10838,948,050,072Trượt199
03-10365,206,128,280Trượt145
02-10858,209,719,682Trượt144
01-10818,308,289,570Trúng 289162
30-09807,040,294,237Trúng 237158
29-09627,815,293,589Trượt183
28-09896,183,267,036Trượt125
27-09447,409,406,066Trúng 447155
26-09764,129,766,027Trượt174
25-09353,435,779,322Trúng 779125
24-09704,043,079,135Trượt140
23-09557,896,313,296Trượt112
22-09652,379,673,365Trượt139
21-09122,956,177,137Trượt156
20-09848,133,565,529Trượt147
19-09001,349,691,442Trượt188
18-09538,768,365,204Trượt176
17-09880,476,993,630Trượt136
16-09821,536,138,724Trúng 724115
15-09312,649,180,208Trượt150
14-09935,359,769,722Trúng 722115
13-09286,325,686,958Trượt184
12-09606,857,428,666Trượt133
11-09339,479,768,386Trúng 768132
10-09192,889,837,738Trượt106
09-09545,708,256,300Trượt151
08-09469,641,543,120Trượt137
07-09013,544,108,956Trúng 956149
06-09323,082,269,804Trúng 269163
05-09791,221,587,033Trượt190
04-09794,426,888,593Trượt121
03-09780,541,381,665Trượt108
02-09864,572,296,631Trượt153
01-09148,807,625,371Trượt112
31-08342,072,795,517Trượt154
30-08650,418,259,551Trúng 551102
29-08318,150,911,740Trượt111
28-08143,440,185,138Trúng 185168
27-08266,520,169,875Trượt129
26-08232,791,319,982Trượt101
25-08710,830,575,599Trượt115
24-08392,983,502,577Trượt175
23-08631,895,251,917Trượt154
22-08999,809,920,597Trượt150
21-08281,413,611,300Trượt155
20-08009,662,186,490Trúng 009106
19-08362,291,783,466Trượt117
18-08427,926,319,237Trượt127
17-08219,255,317,990Trượt190
16-08112,019,726,998Trúng 019151
15-08536,360,541,261Trượt135
14-08768,987,893,433Trúng 893115
13-08227,528,772,695Trúng 528173
12-08418,042,712,656Trượt184
11-08550,960,113,030Trượt199
10-08489,437,929,565Trượt191
09-08636,871,979,988Trượt118
08-08766,391,261,641Trúng 766155
07-08497,651,672,295Trúng 672194
06-08415,966,277,821Trượt144
05-08960,571,167,802Trượt103
04-08235,872,311,017Trượt107
03-08133,288,400,768Trúng 288145
02-08043,231,550,105Trượt199
01-08536,280,998,401Trượt177
31-07873,593,506,276Trượt113
30-07763,368,544,500Trượt129
29-07358,141,207,673Trúng 358174
28-07602,652,453,627Trượt101
27-07774,046,171,527Trúng 171161
26-07847,929,694,008Trúng 929192
25-07529,002,978,072Trượt195
24-07402,512,734,442Trúng 442193
23-07376,226,921,365Trượt138
22-07521,501,469,556Trượt155
21-07809,017,550,676Trượt118
20-07871,544,132,602Trượt147
19-07629,468,104,860Trượt117
18-07951,299,764,400Trượt142
17-07566,664,737,203Trượt170
16-07975,603,951,070Trượt190
15-07043,531,003,591Trượt123
14-07581,668,972,361Trúng 668150
13-07049,353,475,849Trượt171
12-07925,184,048,623Trượt123
11-07450,807,796,631Trúng 631189
10-07201,222,369,404Trúng 222144
09-07807,568,099,687Trượt122
08-07458,215,117,836Trúng 215194
07-07640,076,697,623Trúng 076189
06-07836,318,102,443Trượt148
05-07397,004,953,990Trúng 397196
04-07524,805,545,578Trượt141
03-07924,067,653,387Trượt193
02-07703,410,040,060Trượt146
01-07332,659,280,015Trượt108
30-06827,474,513,522Trượt126
29-06306,697,110,711Trượt198
28-06791,779,229,093Trượt115
27-06746,016,195,106Trúng 195196
26-06246,347,794,303Trượt151
25-06643,163,805,564Trượt130
24-06409,515,689,071Trượt182
23-06405,404,032,790Trượt104
22-06394,043,515,252Trượt140
21-06747,054,438,995Trượt117
20-06793,839,232,990Trúng 232124
19-06549,301,871,024Trượt119
18-06019,984,349,445Trượt174
17-06627,240,116,019Trượt185
16-06639,340,284,768Trượt134
15-06175,774,900,653Trượt116
14-06552,854,907,616Trúng 854129
13-06579,578,282,487Trượt137
12-06652,522,983,186Trượt136
11-06336,040,955,094Trượt168
10-06485,767,419,936Trúng 936107
09-06079,075,272,520Trượt164
08-06860,861,535,184Trượt165
07-06728,366,447,154Trượt191
06-06189,364,780,079Trúng 079121
05-06789,314,346,731Trượt158
04-06629,518,801,964Trượt170
03-06872,573,571,928Trượt134
02-06526,963,881,837Trúng 963110
01-06921,315,788,445Trúng 921157
31-05265,302,608,395Trượt169
30-05231,765,792,943Trúng 765111
29-05898,816,389,289Trượt108
28-05967,508,147,919Trượt146
27-05498,817,489,620Trượt109
26-05774,397,193,825Trượt139
25-05062,185,690,168Trượt122
24-05637,135,966,735Trúng 966170
23-05267,189,375,673Trượt116
22-05883,736,746,922Trượt152
21-05391,068,972,502Trượt130
20-05511,379,452,940Trúng 452100
19-05874,213,772,739Trượt186
18-05763,937,156,182Trượt140
17-05949,429,618,230Trúng 949106
16-05646,415,047,185Trượt171
15-05241,472,956,854Trúng 956198
14-05217,627,753,879Trúng 753188
13-05559,942,129,852Trượt160
12-05268,194,696,017Trượt110
10-05702,488,242,458Trượt193
09-05869,973,782,169Trượt188
08-05588,945,818,481Trúng 481165
07-05060,155,418,773Trúng 060160
06-05858,673,179,282Trượt141
05-05687,627,780,250Trượt177
04-05900,449,124,205Trượt189
03-05249,579,413,572Trượt136
02-05247,800,076,118Trượt131
01-05923,286,284,415Trượt119
30-04125,974,286,672Trượt166
29-04904,874,235,640Trượt173
28-04166,293,778,057Trượt102
27-04384,328,527,207Trượt159
26-04406,785,675,260Trúng 675153
25-04717,594,693,290Trượt186
24-04811,062,507,346Trượt117
23-04679,513,930,334Trúng 679181

CẦU 3 CÀNG VÍP 4 SỐ 3 CÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *